Alina Constantinescu

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

De fiecare dată când mă contactezi online sau folosești site-ul alinaconstantinescu.ro, cu sediul în România, îmi încredințezi accesul la datele tale cu caracter personal. Această Politică de Confidențialitate are scopul de a explica ce date cu caracter personal sunt colectate prin acest Site, de ce sunt colectate și ce fac cu aceste informații, în calitate de administrator al Site-ului. Este un document important, destul de lung și sper că vei petrece timpul necesar pentru a-l citi cu atenție.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă ești unul dintre vizitatorii acestui Site, trebuie să știi că în calitate de administrator al Site-ului colectez date cu caracter personal – în special datele pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, de exemplu cum ar fi cele pe care le oferi prin formularul de contact, în măsura în care mă contactezi în acest fel. Mai mult, colectez doar acele date care ajută la îmbunătăţirea experienței oferite pe Site sau fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive.

Accesând acest Site, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

– IP-ul și browserul utilizat

Comentând pe acest Site, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

– nume de utilizator
– adresa de email
– adresa web a site-ului persoanei care comentează

Abonându-te la postările de pe acest Site, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

– adresa de email

În cazul în care publici pe Site și alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Pentru monitorizarea traficului și abonarea la postările nou publicate, Site-ul folosește servicii adiționale pe care le explic în continuare. În acest caz, ca administrator al acestui Site nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci concluzii statistice despre traficul de pe blog, și nu am acces la datele personale ale abonaților.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă ești unul dintre vizitatorii Site-ului, eu în calitate de administrator prelucrez datele tale cu caracter personal astfel:

– IP-ul și browserul utilizat: sunt colectate, fără a fi prelucrate dincolo de acest punct

Temei: colectarea datelor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără niciun control din partea mea ca administrator al Site-ului. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu dorești ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice fără a putea fi văzute individual astfel încât să fie asociate unui utilizator anume.

Dacă postezi comentarii pe Site, în calitate de administrator al Site-ului prelucrez datele tale cu caracter personal astfel:

– nume de utilizator: este colectat, fără a fi folosit ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
– adresa de email: este colectată și este utilizată pentru a vedea câte comentarii ai în total pe blog, fără a fi transmisă mai departe altor terțe persoane și fără a fi utilizată în comunicarea la distanță
– adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lași un comentariu, fără a fi prelucrată suplimentar în afară de colectarea ei

Următoarele situații pot fi excepții de la speța menționată mai sus:

– dacă bifezi să primești notificări de răspuns la comentariile tale, Site-ul îți va trimite automat emailuri de notificare
– în cazul unui posibil concurs, dacă alegi să comentezi ca metodă de înscriere și câștigi prin tragere la sorți, atunci am obligația ca în calitate de administrator al Site-ului să te contactez pe email pentru a te informa cum vei primi premiul

Temei: colectarea datelor este obligatorie din cauză că acest Site este construit și funcționează conform regulilor platformei WordPress care solicită obligatoriu adresa de email pentru a posta un comentariu. Îți exprimi consimțământul pentru colectarea acestor date prin completarea lor și trimiterea comentariului. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop implică să nu comentezi pe acest site.

Dacă postezi în comentarii sau transmiți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, fără a fi prelucrate dincolo de acest punct. Orice comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator, prin urmare răspunderea privind conținutul comentariilor și eventualele date personale comunicate în comentariu îți aparține în totalitate.

Dacă ești abonat(ă) la articolele care se publică pe Site, în calitate de administrator al Site-ului prelucrez datele tale cu caracter personal astfel:

– adresa de email: este colectată și este utilizată pentru a primi pe email articolele la care te-ai abonat, fără a fi transmisă mai departe altor terțe persoane și fără a fi utilizată în comunicarea la distanță

Temei: colectarea datelor se face automat la abonarea la articolele Site-ului de către serviciul adițional de abonare disponibil pentru platforma WordPress, fără niciun control din partea mea ca administrator al Site-ului. Acest serviciu de abonare colectează adresele de email, fără a putea fi văzute individual astfel încât să fie asociate unui utilizator anume. Dacă nu dorești ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă abonarea la articolele Site-ului.

Pentru dezabonare poți folosi în orice moment opţiunea de la finalul fiecărui email care conține articolul nou publicat pe Site.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, eu în calitate de administrator al Site-uli voi prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, eu în calitate de administrator al Site-lui nu voi dezvălui datele tale către parteneri, terțe persoane sau alte entități care sprijină acest Site.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal poate avea loc în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– în situațiile în care datele sunt solicitate de către autoritățile publice centrale/locale
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale pe care le pot organiza ca administrator prin intermediul Site-ului
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei MxHost, pe teritoriul României, unde se află toate fișierele blogului și baza de date a acestuia. Puteți afla mai multe despre cum prelucrează și securizează datele personale citind Politica lor de Confidențialitate.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea deținătorului website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, eu în calitate de administrator al Site-ului să anonimizez aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continui în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul website-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai departe:  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul website-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rog să îmi scrii pe adresa de email: alinacst.blog[at]gmail.com

Acest Site folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rog să vezi Politica de Cookies.

Alina Constantinescu

 

Mai multe rezultate...